(รหัสสินค้า : 043003) น้อตหัวกลม ยาว 1 นิ้ว แบบหัว P (PH)

(รหัสสินค้า : 043003) น้อตหัวกลม ยาว 1 นิ้ว แบบหัว P (PH)

9 บาท

(KSPN-043-03-101) (03-แบบหัว P)
แบบหัวกลม / หัว P
จำนวน 25 ตัว/ถุง (043913)

Placeholder

9 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-043-03-101) (03-แบบหัว P)
แบบหัวกลม / หัว P
จำนวน 25 ตัว/ถุง (043913)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถุง