(รหัสสินค้า : 044036) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CHAVRON (CALTEX) No.68

(รหัสสินค้า : 044036) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CHAVRON (CALTEX) No.68

45,695 บาท

(KSPN-044-01-303) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
Model : Capella WF ISO 68 (4GS)
ขนาด 208 ลิตร แบบถังเหล็ก
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC

Placeholder

45,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-01-303) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
Model : Capella WF ISO 68 (4GS)
ขนาด 208 ลิตร แบบถังเหล็ก
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

,

รุ่น

หน่วย

ถัง