(รหัสสินค้า : 044051) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 4700-100

(รหัสสินค้า : 044051) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 4700-100

9,980 บาท

(KSPN-044-03-101) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 18.9 ลิตร (5 แกลลอน)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)

9,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-03-101) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 18.9 ลิตร (5 แกลลอน)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง