(รหัสสินค้า : 044044) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ SUNISO (SUNOCO) 4GS

(รหัสสินค้า : 044044) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ SUNISO (SUNOCO) 4GS

995 บาท

(KSPN-044-01-202) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
ขนาด 4 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC
(แกลลอนเหล็ก) (เทียบเท่า ISO 46)

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-01-202) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
ขนาด 4 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC
(แกลลอนเหล็ก) (เทียบเท่า ISO 46)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

,

รุ่น

หน่วย

แกลลอน