(รหัสสินค้า : 044008) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ VICTOR เบอร์ 68

(รหัสสินค้า : 044008) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ VICTOR เบอร์ 68

435 บาท

(KSPN-044-01-504) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
Model : 4GS ขนาด 4 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC

435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-01-504) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
Model : 4GS ขนาด 4 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แกลลอน