น้ำมันคอมเพลสเซอร์ EMKARATE RL 100H

น้ำมันคอมเพลสเซอร์ EMKARATE RL 100H

สินค้าแนะนำ

1,095 บาท

(KSPN-044-02-208) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 1 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-02-208) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 1 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC

KSPN