(รหัสสินค้า : 044032) น้ำมันคอมเพลสเซอร์ EMKARATE RL 68H

(รหัสสินค้า : 044032) น้ำมันคอมเพลสเซอร์ EMKARATE RL 68H

4,750 บาท

(KSPN-044-02-207) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 5 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC

Placeholder

4,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-02-207) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 5 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แกลลอน