(รหัสสินค้า : 040077) น้ำยาแอร์ R-123 DUPONT / CHEMOURS

(รหัสสินค้า : 040077) น้ำยาแอร์ R-123 DUPONT / CHEMOURS

66,375 บาท

(KSPN-040-14-101) (14-น้ำยาแอร์ R-123)
ขนาด 90.8 กก
(ราคาพร้อมถัง)

66,375 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-14-101) (14-น้ำยาแอร์ R-123)
ขนาด 90.8 กก
(ราคาพร้อมถัง)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ท่อ