(รหัสสินค้า : 040032) น้ำยาแอร์ R-32 DBB ขนาด 7 กก

(รหัสสินค้า : 040032) น้ำยาแอร์ R-32 DBB ขนาด 7 กก

1,195 บาท

(KSPN-040-03-702) (03-น้ำยาแอร์ R-32)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 7 กก (15.4 ปอนด์)

Placeholder

1,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-03-702) (03-น้ำยาแอร์ R-32)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 7 กก (15.4 ปอนด์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง