(รหัสสินค้า : 040034) น้ำยาแอร์ R-404a DUPONT / CHEMOURS

(รหัสสินค้า : 040034) น้ำยาแอร์ R-404a DUPONT / CHEMOURS

3,475 บาท

(KSPN-040-05-501) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

3,475 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-05-501) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

,

รุ่น

หน่วย

ถัง