(รหัสสินค้า : 040033) น้ำยาแอร์ R-404a HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 040033) น้ำยาแอร์ R-404a HONEYWELL

4,335 บาท

(KSPN-040-05-801) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

4,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-05-801) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง