(รหัสสินค้า : 040063) น้ำยาแอร์ R-404a VEOLET ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

(รหัสสินค้า : 040063) น้ำยาแอร์ R-404a VEOLET ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

2,435 บาท

(KSPN-040-05-901) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

Placeholder

2,435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-05-901) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง