(รหัสสินค้า : 040005) น้ำยาแอร์ R-407c DUPONT / CHEMOURS

(รหัสสินค้า : 040005) น้ำยาแอร์ R-407c DUPONT / CHEMOURS

4,095 บาท

(KSPN-040-06-501) (06-น้ำยาแอร์ R-407)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 11.35 กก (25 ปอนด์)

4,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-06-501) (06-น้ำยาแอร์ R-407)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 11.35 กก (25 ปอนด์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

,

รุ่น

หน่วย

ถัง