(รหัสสินค้า : 040035) น้ำยาแอร์ R-407c HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 040035) น้ำยาแอร์ R-407c HONEYWELL

3,465 บาท

(KSPN-040-06-801) (06-น้ำยาแอร์ R-407)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10 กก (22 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

3,465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-06-801) (06-น้ำยาแอร์ R-407)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10 กก (22 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

KSPN