(รหัสสินค้า : 040038) น้ำยาแอร์ R-410a HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 040038) น้ำยาแอร์ R-410a HONEYWELL

2,695 บาท

(KSPN-040-07-801) (07-น้ำยาแอร์ R-410)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10 กก (22 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

2,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-07-801) (07-น้ำยาแอร์ R-410)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10 กก (22 ปอนด์)
(HONEYWELL GENETRON)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง