(รหัสสินค้า : 040075) น้ำยาแอร์ R-448a HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 040075) น้ำยาแอร์ R-448a HONEYWELL

14,950 บาท

(KSPN-040-05-801) (05-น้ำยาแอร์ R-448)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 11.3 กก (25 ปอนด์)
(SOLISTICE N40)

14,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-05-801) (05-น้ำยาแอร์ R-448)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 11.3 กก (25 ปอนด์)
(SOLISTICE N40)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง