(รหัสสินค้า : 040048) น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 040048) น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) ทั่วไป

440 บาท

(KSPN-040-10-111) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
ขนาดเกลียว 2 หุนครึ่ง (5/16)
(ใช้วาล์วรุ่น CT-338)

440 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-10-111) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
ขนาดเกลียว 2 หุนครึ่ง (5/16)
(ใช้วาล์วรุ่น CT-338)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กระป๋อง