(รหัสสินค้า : 040060) น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) DBB

(รหัสสินค้า : 040060) น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) DBB

345 บาท

(KSPN-040-10-121) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
แบบกระป๋อง ขนาด 480 g (0.48 Kg)
ขนาดเกลียว 2 หุนครึ่ง (5/16)
(ใช้วาล์วรุ่น CT-338)

Placeholder

345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-10-121) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
แบบกระป๋อง ขนาด 480 g (0.48 Kg)
ขนาดเกลียว 2 หุนครึ่ง (5/16)
(ใช้วาล์วรุ่น CT-338)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กระป๋อง