น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) VEOLET

น้ำยาแอร์ R-600a (กระป๋อง) VEOLET

280 บาท

(KSPN-040-10-901) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
แบบกระป๋อง ขนาด 480 g (0.48 Kg)
ขนาดเกลียว 1.5 หุน (3/16) (ใช้วาล์วรุ่น CT-341 )

Placeholder

280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-10-901) (10-น้ำยาแอร์ R-600)
แบบกระป๋อง ขนาด 480 g (0.48 Kg)
ขนาดเกลียว 1.5 หุน (3/16) (ใช้วาล์วรุ่น CT-341 )

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กระป๋อง