(รหัสสินค้า : 041016) น้ำยา HCFC-141B ขนาด 40 กก

(รหัสสินค้า : 041016) น้ำยา HCFC-141B ขนาด 40 กก

9,980 บาท

(KSPN-041-02-102) (02-น้ำยาไล่ระบบ)
น้ำยาไล่ระบบ ภายใน (ราคาพร้อมถัง)

Placeholder

9,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-041-02-102) (02-น้ำยาไล่ระบบ)
น้ำยาไล่ระบบ ภายใน (ราคาพร้อมถัง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง