(รหัสสินค้า : 099201) บอดี้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099201) บอดี้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

760 บาท

(KSPN-099-43-102) (43-บอดี้ เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B4023
รุ่น TEX 12
(เฉพาะบอดีไม่รวมหัว)

760 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-43-102) (43-บอดี้ เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B4023
รุ่น TEX 12
(เฉพาะบอดีไม่รวมหัว)

KSPN

Model

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน