(รหัสสินค้า : 020138) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

(รหัสสินค้า : 020138) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,810 บาท

(KSPN-020-02-207) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 28S แบบเชื่อม
Code : 009L7026
(Ball Valve)

1,810 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-207) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 28S แบบเชื่อม
Code : 009L7026
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-207

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน