(รหัสสินค้า : 020142) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

(รหัสสินค้า : 020142) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

9,485 บาท

(KSPN-020-02-211) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 67 แบบแฟร์
Code : 009L7036
(Ball Valve)

9,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-211) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 67 แบบแฟร์
Code : 009L7036
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-211

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน