(รหัสสินค้า : 020132) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020132) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 หุน (1/4)

617 บาท

((KSPN-020-02-201) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 6S แบบเชื่อม
Code : 009L7020
(Ball Valve)

617 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

((KSPN-020-02-201) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 6S แบบเชื่อม
Code : 009L7020
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน