(รหัสสินค้า : 020133) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020133) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 3 หุน (3/8)

625 บาท

(KSPN-020-02-202) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 10S แบบเชื่อม
Code : 009L7021
(Ball Valve)

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-202) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 10S แบบเชื่อม
Code : 009L7021
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน