(รหัสสินค้า : 020134) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 020134) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 4 หุน (1/2)

660 บาท

(KSPN-020-02-203) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 12S แบบเชื่อม
Code : 009L7022
(Ball Valve)

660 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-203) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 12S แบบเชื่อม
Code : 009L7022
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน