(รหัสสินค้า : 020136) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 020136) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 6 หุน (3/4)

1,030 บาท

(KSPN-020-02-205) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 18S แบบเชื่อม
Code : 009L7024
(Ball Valve)

1,030 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-205) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 18S แบบเชื่อม
Code : 009L7024
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-205

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน