(รหัสสินค้า : 020137) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020137) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 7 หุน (7/8)

1,099 บาท

(KSPN-020-02-206) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 22S แบบเชื่อม
Code : 009L7025
(Ball Valve)

1,099 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-206) (02-บอลวาล์ว)
Type : GBC 22S แบบเชื่อม
Code : 009L7025
(Ball Valve)

KSPN

KSPN-020-02-206

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน