(รหัสสินค้า : 020027) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

(รหัสสินค้า : 020027) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,515 บาท

(KSPN-020-02-107) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVE-118 แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-1/8 ODF OUT 1-1/8 ODF)

1,515 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-107) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVE-118 แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-1/8 ODF OUT 1-1/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-107

Model

BVE-118

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว