(รหัสสินค้า : 020032) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

(รหัสสินค้า : 020032) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

2,195 บาท

(KSPN-020-02-108) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-138 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)

2,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-108) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-138 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)
KSPN

KSPN-020-02-108

Model

BVES-138 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว