(รหัสสินค้า : 020033) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

(รหัสสินค้า : 020033) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

3,285 บาท

(KSPN-020-02-109) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-158 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

3,285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-109) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-158 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-109

Model

BVES-158 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว