(รหัสสินค้า : 020034) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

(รหัสสินค้า : 020034) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

5,320 บาท

(KSPN-020-02-110) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVE-218 แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

5,320 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-110) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVE-218 แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-110

Model

BVE-218

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว