(รหัสสินค้า : 020056) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

(รหัสสินค้า : 020056) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

7,935 บาท

(KSPN-020-02-111) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-258 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-5/8 ODF OUT 2-5/8 ODF)

7,935 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-111) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-258 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-5/8 ODF OUT 2-5/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-111

Model

BVES-258 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว