(รหัสสินค้า : 020097) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020097) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 หุน (1/4)

575 บาท

(KSPN-020-02-101) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-014 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1/4 ODF OUT 1/4 ODF)

575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-101) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-014 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1/4 ODF OUT 1/4 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-101

Model

BVES-014 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

อัน