(รหัสสินค้า : 020028) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020028) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 3 หุน (3/8)

575 บาท

(KSPN-020-02-102) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-038 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 3/8 ODF OUT 3/8 ODF)

575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-102) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-038 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 3/8 ODF OUT 3/8 ODF)
KSPN

KSPN-020-02-102

Model

BVES-038 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว