(รหัสสินค้า : 020055) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 020055) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 4 หุน (1/2)

685 บาท

(KSPN-020-02-103) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-012 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1/2 ODF OUT 1/2 ODF)

685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-103) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-012 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1/2 ODF OUT 1/2 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-103

Model

BVES-012 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว