(รหัสสินค้า : 020029) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 020029) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 5 หุน (5/8)

725 บาท

(KSPN-020-02-104) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-058 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 5/8 ODF OUT 5/8 ODF)

725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-104) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-058 (BVE)  แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 5/8 ODF OUT 5/8 ODF)
KSPN

KSPN-020-02-104

Model

BVES-058 (BVE)

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว