(รหัสสินค้า : 020031) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020031) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 7 หุน (7/8)

985 บาท

(KSPN-020-02-106) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-078 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)

985 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-106) (02-บอลวาล์ว)
Model : BVES-078 (BVE) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)
KSPN

KSPN-020-02-106

Model

BVES-078

P/N

ยี่ห้อ

EMERSON

รุ่น

หน่วย

ตัว