(รหัสสินค้า : 020053) บอลวาล์ว KORF ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

(รหัสสินค้า : 020053) บอลวาล์ว KORF ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,065 บาท

(KSPN-020-02-408) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 26S
ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

2,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-408) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 26S
ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-408

Model

HBV 26S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว