(รหัสสินค้า : 020054) บอลวาล์ว KORF ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

(รหัสสินค้า : 020054) บอลวาล์ว KORF ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

3,420 บาท

(KSPN-020-02-409) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 34S
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

3,420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-409) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 34S
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-409

Model

HBV 34S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว