(รหัสสินค้า : 020046) บอลวาล์ว KORF ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 020046) บอลวาล์ว KORF ขนาด 3 หุน (3/8)

450 บาท

(KSPN-020-02-401) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 06S
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 3/8 ODF OUT 3/8 ODF)

450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-401) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 06S
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 3/8 ODF OUT 3/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-401

Model

HBV 06S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว