(รหัสสินค้า : 020050) บอลวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020050) บอลวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

675 บาท

(KSPN-020-02-405) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 14S
ขนาด 7 หุน (7/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-405) (02-บอลวาล์ว)
Model : HBV 14S
ขนาด 7 หุน (7/8) แบบเชื่อม
(Ball Valve) (IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-405

Model

HBV 14S

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว