(รหัสสินค้า : 020112) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

(รหัสสินค้า : 020112) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,210 บาท

(KSPN-020-02-327) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA9YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 1-1/8 ODF OUT 1-1/8 ODF)

1,210 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-327) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA9YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 1-1/8 ODF OUT 1-1/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-327

Model

SBV(M)-JA9YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน