(รหัสสินค้า : 020113) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

(รหัสสินค้า : 020113) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

2,215 บาท

(KSPN-020-02-328) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA11YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)

2,215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-328) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA11YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-328

Model

SBV(M)-JA11YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน