(รหัสสินค้า : 020093) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)(35mm)

(รหัสสินค้า : 020093) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)(35mm)

1,975 บาท

(KSPN-020-02-308) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A11YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)

1,975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-308) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A11YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1-3/8 ODF OUT 1-3/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-308

Model

SBV(M)-A11YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน