(รหัสสินค้า : 020094) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

(รหัสสินค้า : 020094) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,720 บาท

(KSPN-020-02-309) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A13YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

2,720 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-309) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A13YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1-5/8 ODF OUT 1-5/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-309

Model

SBV(M)-A13YHSY-2-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน