(รหัสสินค้า : 020095) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)(54mm)

(รหัสสินค้า : 020095) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)(54mm)

4,190 บาท

(KSPN-020-02-310) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A17YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

4,190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-310) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A17YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 2-1/8 ODF OUT 2-1/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-310

Model

SBV(M)-A17YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน