(รหัสสินค้า : 020096) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

(รหัสสินค้า : 020096) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

6,495 บาท

(KSPN-020-02-311) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A21YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 2-5/8 ODF OUT 2-5/8 ODF)

6,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-311) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A21YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 2-5/8 ODF OUT 2-5/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-311

Model

SBV(M)-A21YHSY-2-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน