(รหัสสินค้า : 020086) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 020086) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 หุน (1/4)

490 บาท

(KSPN-020-02-301) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV02-019 (SBV(M)-A2YHSY-1-SA)
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1/4 ODF OUT 1/4 ODF)

490 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-301) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV02-019 (SBV(M)-A2YHSY-1-SA)
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 1/4 ODF OUT 1/4 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-301

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน