(รหัสสินค้า : 020110) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 020110) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 6 หุน (3/4)

826 บาท

(KSPN-020-02-325) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA6YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 3/4 ODF OUT 3/4 ODF)

826 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-325) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA6YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 3/4 ODF OUT 3/4 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-325

Model

SBV(M)-JA6YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน